top of page

Werkwijze

Sociale angststoornis (SAD) is een van de meest gediagnosticeerde stoornissen bij jongeren. Er zijn aanwijzingen dat dit momenteel nog te wijten is aan de nasleep is van de COVID 19 pandemie. Jongeren waren degenen die de grootste gevolgen van isolatie zouden dragen, omdat ze nog niet over de tools of strategieën beschikten om met een nieuwe situatie om te gaan, en omdat ze hun gevoel van eigenwaarde baseerden op het omgaan met de groep leeftijdsgenoten waarvan ze nu waren gescheiden. Ten tijde van de pandemie steeg het angstniveau bij iedereen, maar het meest kwetsbaar voor het ontwikkelen van de stoornis waren gevoelige individuen en degenen van wie het angstniveau al relatief hoog was. 

 

STOP! WORDS IN PROGRESS is een antwoord op de behoefte van professionals die steeds vaker jongeren tegenkomen met sociale interactieproblemen die hun dagelijks functioneren belemmeren. We creëerden gereedschappen voor het werken met jongeren door gebruik te maken van creatieve methodes zoals muzikale, theatrale en verhalende methodes. We gebruikten kunst, muziek en geschreven tekst. 

 

Het werken met jongeren en jongvolwassenen met de diagnose SAD was soms een uitdagende taak. Het was een heel gevecht om jongeren te bereiken en bij de groep te betrekken, soms zelfs om ze naar een bijeenkomst te krijgen. 

 

Uiteindelijk hebben we het hele proces kunnen doorlopen met 49 deelnemers uit 5 landen. Sommigen van hen hadden een diagnose van SAD, sommigen verklaarden dat ze sociale moeilijkheden ervoeren, ontevredenheid waren in sociale interactie of met een gevoel van isolatie en eenzaamheid rondliepen. Anderen waren nieuwsgierig en wilden iets nieuws ondernemen. Deze mix werkte goed. De sfeer van creativiteit, acceptatie en vrijheid zorgde ervoor dat veel jongeren een echte verandering ondergingen. Aanvankelijk waren ze teruggetrokken en observerend, maar aan het eind deelden ze hun persoonlijke verhalen gevolgd door applaus van het publiek.

Nuttige informatie

Hier vindt u onze publicatie met daarin:

1. Informatie over sociale angst die ons heeft geholpen bij het plannen van ons werk met jongeren en jongvolwassenen in onze doelgroep.

2. De resultaten van interviews die we in vijf landen hebben gehouden met jongeren die lijden aan een sociale fobie, waarin zij hun gevoelens delen

3. Gedetailleerde beschrijving van de methoden die elke partnerorganisatie gebruikt, zoals: verhalen vertellen, gezongen verhalen, theater van de onderdrukten en toegepast drama.

GEREEDSCHAPskit

U vindt hier:

1. Onze pilotervaring

2. Beschrijving van onze werkwijze.

3. Beschrijving van workshopactiviteiten die u in uw werk kunt gebruiken

4. Tips en trucs voor trainers en facilitators

5. Hoe workshopevaluaties uit te voeren.

E-Pills zijn instructievideo's waarin we specifieke oefeningen uit TOOLkit wilden laten zien. In de video's hebben we geprobeerd een echte workshopsituatie na te bootsen, verrijkt met commentaar van de instructeur om het verloop van een bepaalde oefening beter te begrijpen. Onder de link vind je de gehele speellijst en de namen van de oefeningen tussen haakjes komen overeen met die in TOOLkit.

bottom of page